Johan Veenstra
Vroeger is veurgoed veurbi男

Vroeger isveurgoed veurbi男 is de zeuvende roman van Johan Veenstra. Et is een spannend en ontroerend boek.

De roman gaot over Arjen Hogeling, die op een dag in 1990 in Twente mit een geweer in de auto stapt en naor zien geboortestreek, de Stellingwarven, ridt. Hi男 is van doel en schiet daor zien halfbreur Albert dood. As et kan mit ien schot.
Et boek gaot niet allienig over Arjen, mar ok over zien mem. Zi男 woont as maegien mit heur volk in een aarmoedig klintien an de Lendediek in Ni男triene. Daor wodt ze staepelgek op Arjen de Ruter, de zeune van een rieke boer, die vlakbi男 heur woont. Hi男 is ok gek op heur, mar ze kun niet trouwen. Ze moet liekewel wel een kiend van him kriegen. Dat wodt Arjen junior. Laeter bestedet ze heur uut bi男 Sander Hogeling, een boer an de oostkaant van Wolvege. Een gofferd van een kerel. Ze kriegen tegere een zeune: Albert.
Eerst een goeie veertig jaor laeter, in 1990, ontdekt Arjen wat veur vieze streek zien halfbreur Albert him indertied leverd het. En dan... stapt hi男 mit et geweer in de auto. Vroeger is veurgoed veurbi男 is een boek om in iene goeze uut te lezen.

SSR: 181

ISBN: 978-90-6466-194-5