Kollum veurlezen in de studio van Omroep Frieslaand op 1 november 2019  

De Stellingwarver Quote 400  

Een schoffien leden ston et enerverende niíjs in de kraante dat dír in West-Stellingwarf mar liefst 200 miljonairs wonen en in Oost-Stellingwarf lieke vule. Mit mekeer hebben de Stellingwarven dus 400 miljonairs! Miíj brakken beide klompen doe ík dat geweerwodde! Vierhonderd! Et is me ok niet niks! Hoelange is et nog mar leden dat Domela biíj Hulst in Appelsche zien socialistische bosschop verkondigde? Et rooie Stellingwarf et laand van arbeiders en kleine boerties was. En now stikt et in de Stellingwarven van superriek volk! Mar zoks prikkelt vanzels wel in hoge maote de fantesie. Bin ze allemaole wel eerlik an al die centen kommen?  

Dat now snap ik niet dat de beide Stellingwarver kraanten hier nog niks mit daon hebben. De sloegerds! Dit is niíjs! Hool op mit die berichten over een vrouw die op et Scheenepattien mit de elektrische fiets onderuut gaon is en onder de smatlappen zat. En dat dír een boer in Zaandhuzen dwas deur et laand naozeten wodde deur een lelke bolle. Wat verhipt miíj dat! Beste redakties van Stellingwarf en Niíje Ooststellingwarver, jim lezers willen weten wie die 400 binnen. Jim moeín ankem jaor mit de Stellingwarver Quote 400 kommen! 

Een peer betoefde ict-ers toveren alle gegevens angaonde geld, effekten en onroerend goed grif wel boven waeter. En dan kommen ze van nommer 1 tot nommer 400 op volgodder van wie et meerste het in een glossy. Dat heurt tegenwoordig zo. Mit fotoís van heurzels, vrouw, kiender, eventuele maitresses, penthouses en mit riet bekapte villaís. Wie bin die rieken? Bin et febrieksdirekteuren, direkteuren van zorg- of kulturele instellings zoas de Stellingwarver Schrieversronte in Berkoop? Bin et boeren die et spul allemachtige best verkocht hebben, kerels die een gooldvissien an de haoke sleugen hebben? Hebben dír goenend soms een dikke pries wunnen? En... is dír lichtkaans ok spraoke van zwat geld op íe Kaaimaneilanen? Daor zol et lekker pikaant van wodden! In ieder geval vraogen zat en et volk wil vandaege-de-dag alles weten! Alles!  

En dan wil ik mit alle genoegen wel naor die meensken toe om heur te interviewen veur die glossy. Dan krieík van de redakties de naemen en adressen en daenk ik: Zit die verhipte kerel dír ok biíj? Hoe is die koekebakker an al dat geld kommen? Et was vroeger op schoele  niet iens ien van de snuggersten. En dan bel ik bertaol an en as dír niks is, struun ik zo wat om heur huus en zwembad henne totdat ze mit heur patserige BMW de dam oprieden. Kom op, redakties van de Stellingwarver kraanten, heb veur ien keer es wat lef in de huud. Gooi de bongel dír in! Geef de Stellingwarver superrieken ankem jaor een naeme en een gezicht in de Stellingwarver Quote 400!