Kollum schreven veur de webstee van de gemiente West-Stellingwarf

Aík wel een kollum schrieven wol over hoe oonze mooie gemiente West-Stellingwarf dír in 2030 lichtkaans biíjligt. Dat was de vraoge. Gao dír mar an staon. Ik bin in de veerste veerte gien helderziende, mar ik schetse jim wel een onthutsend beeld en geve votdaolik toe dat pessimisme me niet vremd is.
Zes jaor eerder, in et onzalige jaor 2024, het de gemienteraod van West-Stellingwarf een vreselik stom besluut neumen. Fuseren mit Et Vene, de grote Friese buurman, noordelik van de Kuunder. Et Vene wol eerst eins gien verkering mit de Stellingwarvers. Mar waoromme et dan toch deurgaon isÖ Zat de perveensie dír aachter? We zullen et lichtkaans nooit weten. De Stellingwarvers hadden vanzels weten kund dat zoks op íe kop verkeerd kommen zol. Et Vene het in wezen allienig mar andacht veur Thialf, Sportstad en et Abe Lenstra Stadion. De eigen glorie! Et vroegere West-Stellingwarf mag volop mitbetaelen an die kroonjewelen, mar bongelt dír veerder mar wat biíj. Et fietspad biíj de Lende langes ligt dír, naodat et veur de fusie nog keurig opknapt is, weer lieke belabberd biíj as vroeger. Et zit vol gatten en koelen. Et het trouwens weinig zin en doe dír nog wat an. Dír fietst zowat gien meens meer langes, want elke dag hangen dír grote vliegtugen boven et pad die waachten moeten totdat ze lanen kunnen op Lelystad Airport. Et is poerdrok in de locht en die smerige kringen maeken een kebaol van heb ik jow daor. Ze vliegen zo lege dají de letters dír op lezen kunnen: Lufthansa, Ryanair, IcelandairÖ In de Rottige Miente is gien otter meer te bekennen. De laeste die an et lewaai perbeerde te ontkommen is doodreden biíj Schoterziel. Et eertieds zo mooie Stellingwarver laand ligt dír doods biíj. Gien voegels, bloemen en vlinders. Zo now en dan loost een vliegtuug een flut kerosine boven et reviertien de Scheene. In een hoeke laand aachter Ooldelaemer perbeert een wanhopige sturk nog een kikkertien te vienen. Op een ruilverkavelingsweggien ridt een zelsriedend elektrisch autogien van de thuuszorg mit een robot dír in. Die robot is onderweg naor Niíjhooltpae om daor de eertieds zo bekende Stellingwarver schriever Johan Veenstra de ielestieken kousen an te trekken. Daornao moet hiíj naor De Oosterstreek om de vroegere wethoolder Jack Jongebloed een schone pamper omme te doen. De robot het et meer as drok, mar hiíj klaegt nooit en daor gaot et mar omme. Meensken willen nog wel es praoties hebben, robotten doen wat de machthebbers willen.
Dit is inderdaod een onthutsend beeld. Ik geve et votdaolik toe. Zo kan et dír hier dus in 2030 biíjliggen, mar et hoeft niet. We kun dír naemelik mit mekeer veur zorgen dawwe mit de gemienteraodsverkiezings goeie en verstaandige meensken kiezen. Starke persoonlikheden. Meensken die argens veur staon. Stellingwarvers die weerde hechten an et eigene. Et mooie laandschop, de tael en de kultuur. En daor ok geld veur over hebben. Meensken daor awwe veerder mit kunnen. Mar bin die dír in voldoende maote? Dat is ok mar krek de vraoge!