Kollum biíj et ofscheid van burgemeester Gerard van Klaveren op 22 juni 2017.

Ieslaand

Gerard,

Ie hebben de put dír now uut in West-Stellingwarf. Ie gaon van jow pensioen genieten. En now weten we vanzels allemaole wel dají een grote veurliefde veur Ieslaand hebben. Ik vien dat onbegriepelik, want dír is daorginderd in de veerste veerte gien boswal te bekennen. Wat zuukt een meens in die kaele verlaotenhied? De Stellingwarven bin duzend keer mooier. Mar goed, ieder zien meug.
Wat trouwens nog slimmer is, is dají daorginderd lichtkaans een huus kopen willen. Now ja, as de brune et trekken kan, want zo hoge bin de burgemeesterstraktementen now ok weer niet. Mar as ít mar even kan gaot zoks deur. Starker: ie hebben miíj lessend op een foto op jow mobieltien et uutzicht al zien laoten vanuut zoeín huus. En wat zag ik? Een kaele hoeke laand, wat bulte- en stieneboel en een flut waeter in de veerte. De zee. En dan wiíjí daor op een moter ommekrossen mit de meziek van Cuby and the Blizzards op íe oren. Typisch de fratsen van een man die mit de leeftied an is. Man, doe et niet! As je leven je wat weerd is, doe et niet, Gerard!
Wiíj hebben vroeger op íe legere schoele nog wat leerd. Is ít waor of niet? Mien meester hul van geschiedenis en vertelde over de overwintering van Barendsz. en Heemskerck op Nova Zembla in et Beholen Huus. En et griezeligste vun ik dan as kiend as meester vertelde dat dír biíj naachte hongerige iesberen om dat huus hennedangelden. En now hejí je misschien deur de Ieslaanse Piet Paulusma wiesmaeken laoten dat dír deur de klimaotveraandering daor gien echte winters meer kommen zullen. Geleuf zok volk nooit! Oonze Piet Paulusma uut Herbayum niet en die Piet Paulusma van Ieslaand ok niet. Et bin praotiesmaekers die nog meer verdienen as een burgemeester. In wat veur wereld leven we zo staorigan? Neem mar van miíj an: dír kun nog best hiele strenge winters op Ieslaand kommen.
En dan zit ie daor in jow huus in dat verlaoten oord. Gerard SmŠrisson (Gerrard Smaurison). Want zo hiet ie daor dan in et Ieslaans. Ik zal de klemtoon wel ietsien verkeerd leggen, mar zo klinkt et ongeveer. Gerrard Smaurison. Et vrŲst dat et knapt, dír staot een sniíjstorm, en ie staon veur et raem en daenken: Verhip nog an toe, dat waeter in de veerte veraandert wel slimme hadde in ies. En ie daenken ok nog: Haík gister niet beter mar wel naor de supermark gaon kund, 25 kilemeter veerderop. Want de brinta is op.
Die naacht kují niet slaopen. Ie kriegen gien wink in de ogen en ie heuren gestommel om jow huus henne. Een hongerige iesbeer. En ie daenken an de legere schoele en et verhael over Nova Zembla. En ie heuren meer gestommel. Vermoedelik strunen dír ok een peer poolvossen en witte wolven om huus henne. En ze hebben allemaole honger. Ze hebben allemaole de brinta op. En ze roeken meenskevleis, jow vleis, en de siefer lopt heur tot de bek uut. Want et mag dan wel VVD-vleis wezen, mar ají honger hebben eet ie alles.
En dan moejí toch op íe sniíjskooter naor de supermark. Et kan niet aanders. Ie moeín eten in huus hebben en ie stoeven deur de hoge sniíjbulten henne. De iesbeer kan je niet biíjholen, mar de poolvossen en de witte wolven wel. Ziejím et veur jim? Et lied van drs. P. wodt warkelikhied. Mar de meensken in dat lietien van drs. P. hadden nog wat kleinjongen die ze overboord drokken en opvoeren konnen an de roofdieren mit ogen in de kop as koolties vuur. Mar ie bin allienig, Gerrard Smaurison. Hielemaole allienig. En dan stoekt de sniíjskooter, want ie hebben vergeten de bezine biíj te vullen. En et goelen van de vossen en de witte wolven komt almar dichterbiíj.
Ieslaand kan jow aende wodden, Gerrard Smaurison! Doe et niet! Doe et niet! As jow leven je lief is, blief hier biíj oons in de Stellingwarven!