Nedersaksen: foel as muddehonnen!

Vleden weke wodde bekend dat menister Liesbeth Spies (CDA) gien hogere staotus an et Nedersaksisch geven wil. De redaktie van disse kraante vreug a談 daor wel mit emosie op reageren wol, want tael is ommes emosie. Goed dan, wie emosie wil, kan et kriegen!
Een schoffien leden ston in de kraante dat CDA-kaemerlid Eddy van Hijum him stark maeken wol veur een hogere erkenning van dat Nedersaksisch. Van heuren zeggen wee談 dat die man daorveur as daank vanuut de Nedersaksische gewesten mien ni男e verhaelebundel Mit et waeter veur de dokter kedo kregen het. Mar now bliekt dus dat Van Hijum hielemaole gien grip en invloed op zien eigen menister het. Goed, hi男 zegt dat hi男 et nog niet opgeft, mar zol et echt wat uuthaelen? Spies blift vermoedelik heur ambteners naokaekelen en die zeggen dat et te vule wark is om alderhaande wetten te veraanderen en dat et te vule centen kost. As et zo beteert het kaemerlid Van Hijum aanst dus niks klaorspeuld. Mar dan verdient hi男 ok gien gratis boek, dat moet hi男 dan mar weerommesturen. En as hi男 d池 intied mit ommegriemd het en d池 zitten koffieplakken op, dan heurt hi男 12,50 over te maeken. Et zol me trouwens niks verwonderen as hi男 et al lange lezen het en et now uutliend het an Liesbeth Spies. Ik heure heur al kirren: 展at kan die Veenstra uut de Stellingwarven toch prachtig schrieven! Jakkes! Wel van et Nedersaksisch genieten, mar d池 niks veur doen willen!
In wezen zegt zoe地 erkenning me niet iens zovule. Al die etiketties die op taelen plakt wodden: eerste riekstael, twiede riekstael, Europese minderhiedstael Elke tael is gewoon lieke vule weerd. Et Stellingwarfs is niks minder as et Fries. Mar deurdat et Stellingwarfs een legere staotus het, wodt die indrok wel geven. Zoks heurt niet! Ik leve in mien tael. Zonder et Stellingwarfs zo談 mezels niet wezen. As schriever en meenske kan 談 d池 alles mit: schrieven, lezen, dromen, fanteseren, rouwen en ik vri男e d池 hatstochtelik in. Et is waor: tael is emosie! Een verschil is dat de iene tael in een groter gebied praot wodt as de aandere tael. Et Nedersaksisch wodt in een vule groter gebied bruukt as et Fries. Mit et Fries bi男 eins vri男 beparkt in je doen en laoten. De Friese schrievers bin bi男 de Kuunder/Tjonger uutverteld. Ik toere as schriever/verteller deur een groot pat van Nederlaand. Et Stellingwarfs is overal goed te verstaon. Ik laote overal enthousiast heuren hoe mooi en toegaankelik mien tael is en ik verkope overal vrachten boeken, want et is ok nog vri男 makkelik te lezen. Tot in Den Haag vertel en verkoop ik. Et plak daor Spies de flutargementen en raandstedelike arrogaansie van heur ambteners naokaekelt.
Persoonlik he談 gien etikettien vanneuden, ik redde me wel. Mar ja, de tael kan eins niet zonder zoe地 plakkertien mit een hogere staotus. Want dat geft recht op wat extra anzien en centen en zonder geld kuj niks. Et is niet zo daj mit een hogere staotus de geraansie hebben dat een tael ok in de toekomst bestaon blift. Mar et gaot ok om wat d池 vandaege-de-dag allegeer gebeurt. Een protte meensken genieten now van et Stellingwarfs. De jaorlikse sutelaktie is almar een groot sukses, de zaelen mit teniel- en kabberetveurstellings zitten vol. We kun en doen van alles mit en in oonze tael. Eenerkenning zol et allemaole wat makkeliker maeken, meer struktuur en hoolvaaste geven kunnen. Dan kuj wat schillig staot beter te plak zetten.
Now daenkt menister Spies lichtkaans dawwe opgeven en dat ze van oons of is. Now, ze zal nog mal van de bok dromen! Vroeger hewwe mit waore doodsverachting tegen de bisschop van Utrecht vochten, we durven Spies ok wel an. Butendat hebben wi男 een langer leven as zi男 as menister. Ik roepe de Nedersaksen dus op om deur te vrotten. Wees zo foel as een muddehond! Laot nooit los! Hool je aentien vaaste! Et zol me niet verbaozen as dit vermoegde kammenet binnen ofzienbere tied in mekeer ploft! De VVD zol him trouwens doodschaemen moeten en wees ofhaankelik van een man as Wilders en de SGP. Ze verkwaanselen heur liberaole principes! Laot d池 dan een nettere regering en een aandere menister kommen. En dan kommen de Nedersaksen weer! Ni男e ronde, ni男e kaansen!
Was dit genoeg emosie? Mooi! Et is meitied! Ik gao fietsen! En dat kan Liesbeth Spies aanst ok mooi doen as ze in de ww zit!

JOHAN VEENSTRA

schriever/verteller