Toespraoke van Guido, Graaf van Avesnes, bisschop van Utrecht in 1309, in Wolvege op íe 20ste van de zoemermaond van et jaor 2009.

Stellingwarvers!
Heer Stelling Geert Jaansz.!
Filius meus!
Mien Zeune!

Ik bin vandaege mit goeie bedoelings naor et laand Stellingwarf kommen en ik zal in jow laanstael praoten. Besef dat zoks een hiele stap is veur een man van de Heilige Roomse Moederkarke. Et is now 700 jaor leden dawwe ommeraek spul hadden en we zollen zo staorigan wiezer wezen moeten. Mar toch begon mien bloed zokrek weer te koken, Geert Jaansz, doe ík naor jow luusterde. De Stellingwarvers konnen verdikkeme deur de ieuwen henne wel gien spat veraanderd wezen. Nog altied lieke ingrevend, dwas en opstaandig in de peinze. Jim daenken nao 700 jaor dus nog altied dajím indertied et recht an jim kaant hadden. Dat is een grote misvatting, heer Stelling! Wat moet dír van de wereld terechtekommen as meensken zomar gien belasting en pacht meer betaelen willen? Waor moet alles dan van bestuverd wodden? Waor belanen we as meensken in opstaand kommen en et recht in eigen haand nemen? Wat veur wildeboel wodt et dan? Jim konnen mien gezag indertied niet boven jim velen, Stellingwarvers. En doe hejím in Vollenhove mien kesteel anvalen. Dood en verdarf hejím ziíjd! Hoe dusten jim? Hoe haelden jim et in de hassens? Dír hadde toch eerst praot wodden kund? Dír kan toch altied praot wodden? Et is jow an te rekenen, heer Stelling, dat jow jow volk, et raprut uut hollen en krotten, niet in bedwang holen konnen. Ik hadde nao al die ieuwen op zien minst ienige relativering verwaachtÖ Laot et dudelik wezen: Jim hebben straf en banbrief indertied meer as verdiend. 
Mar goed, ik bin hier niet hennekommen om spul te zuken. Sol omnibus lucet, heer Stelling, de zunne schient veur oons allemaole. Kiek in de spiegel, Geert Jaansz., we bin allebeide oolde kerels an et wodden. We hebben de haast op íe rogge, knarp in de kniíjen, bin stief in de schonken. Oonze tied is dommiet veurbiíj. Et is an oons beidend om et oolde zeer uut de wege te helpen. Mien vraoge an jow is: moeín bisdom en Stellingwarf et nůg 700 jaor mit mekeer an de stok hebben of moeíwe een keer de wiesten wezen. Ieje en ikke, Stelling Geert. Et gaot om oons! Ik bin dír wisse van dat as wiíj hier vandemiddag de vrede preken dawwe oons volk dat mitkriegen zullen. As wiíj in goedens willen willen de meensken dat grif ok wel. De vraoge is: willen wiíj dat. En ik kieke jow now diepe in de ogen. We moeín et niet zoveer kommen laoten dat de vlamme hier vandemiddag weer in de panne slat. Dat et hier an et aende van de dag beziíjd ligt mit dooien. Hier is mien haand, heer Stelling, die kun jow annemen of weigeren. Et is an jow. Et is an de Stellingwarvers. Wodt et eindelik vrede of weer oorlog! Ik hebbe jow huusvrouw zokrek zien, Geert Jaansz. Biíj heur beginnen de jaoren ok te tellen, mar et is nog altied een mooi vrommes. Carpe Diem. Plok de dag! Spendeer je laeste jaoren mit heur, mit je dochter en kleinkiender. Zoks is miíj niet geven... Besef wat veur rieke kerel ají binnen, Geert! Ik zal miíj over een schoffien weerommetrekken in een klooster in de buurt van Florence en perbeer daor dan om nog wat van de oolde dag te genieten. Mar dat kan allienig mar as ie mien haand annemen. Ie hoeven gien tuut op mien bisschopsring te geven. Zovule verlang ik niet. Hier is mien haand. Pak ie die niet, dan staon mien soldaoten klaor. Nao 700 jaor is et tied, meneer de Stelling. Hora est!

Verdrag van de Vrede van Wolvege

Guido, Graaf van Avesnes, Bisschop van Utrecht

en

Geert Jaansz., Stelling van et laand Stellingwarf

bin et iens wodden en willen zeuvenhonderd jaor nao de Slag biíj Vollenhove de vrede tekenen.

De bisschop belooft dat hiíj gien aachterstallige pacht meer vodderen zal van de hujlanen biíj Iesselham en trekt hierbiíj zien banbrief van 25 augustus 1309 in.
Stelling en Stellingwarvers beloven dat ze heur in ít vervolg netties gedregen en et kesteel in Vollenhove nooit weer anvalen zullen.  

Dit beloven wiíj!

                                                                                      Wolvege, de 20ste van de zoemermaond van et jaor 2009,

Guido, Graaf van Avesnes, Bisschop van Utrecht


Geert Jaansz, Stelling van et laand Stellingwarf