Fietsehokkeseks

Stellingwarvers kun in wezen min over gezag en ik bin een echte Stellingwarver. Now blief ik lange goed mar ik bin et getjaantel van oonze bestuurders now zo dikke zat, dat miíj de galle best an ít overlopen is. Dat Balkenende zien norms, weerden en VOC-mentaliteit uut perbeert te sutelen en dat Rouvout et hier een Sodom en Gomorra vint, daor trek ik me niks van an. Dat is almar etzelde lietien en dat ken ik zo staorigan wel. Biíj die mannen heík nooit ok mar ien keer et idee dat ze ít ok over miíj hebben. Mar dat Guusje ter Horst van de PvdA oons now ok al gedipt nemen wil en veurholen wil dawwe oons nettieser gedregen moetenÖ Now is ít gezedepreek van al dat volk in Den Haag me meer as over! Now begin ik et me persoonlik an te trekken! Deugt dír dan hielemaole niks meer van oons? Deugt dír soms ok niks van miíj?
Beste Guusje, ik roke en drinke niet, hebbe nog nooit an de drugs west en komme zodoende dus ok nooit in zoepketen. Ik hebbe nog nooit een oold vrouwgien heur tassien ontfosseld. Ik zegge praktisch alleman vrundelik goeiendag. Ik wor zelden of nooit kwaod en hebbe zodoende nog nooit iene in een lelke bujje een trap in ít wieke van de peinze geven. En ik hebbe nog nooit hi-ha-honnelul vanof een voetbaltribune raosd. Dat hají zeker niet docht, hen, dat dír nog zokke meensken bestaon? Now, ze bin dír, Guusje, en ik bin dír iene van. Goed, ik hebbe de veurige haast wel een poede mit zute appelties biíj een leegstaond huus weghaeld, mar die weren aanders toch mar verrot in ít natte grŲs. En gieniene het et zien, want ik hebbe et in twielochten daon. Mar dat is dus echt et ienigste. Veur de rest waík altied een net, gezagsgetrouw burgermannegien en dat woík je op disse eerste dag van ít jaor veur de wissighied toch mar even weten laoten. Dat wat wiíjí dan toch te mierken, meenske? Kiek trouwens, veurdají miíj de wet veurschrieven willen, eerst mar es naor et morele gehalte van je eigen socialistische kammeraoden.
Ie hebben miíj dwas in de kop maekt, Guusje, dat heur ie zeker wel, hen? Al jim oproepen dawwe fesoenliker wezen moeten het een averechtse uutwarking op miíj. Weejí waík aanst doen gao? As de winter dommiet veurbiíj is, et halfwollen hemd uut kan en de Duutse laekens van bedde kunnen, gooi ik de bongel dír in. Dan lap ik alle norms en weerden an mien beide leerzens en gao ík etzelde doen as wat as jow poletieke kammeraod, die mooie PvdA-wethoolder van Nijmegen, neffens de berichten vleden jaor dee. Dan geef ik me, mit iene van de VVD, over an wilde, woeste fietsehokkeseks!

(Stiekelstokkien, veurlezen in de studio van Omroep Frieslaand op niíjjaorsdag 2009)