EDF (E-bikers Defence Force)

  Nao al die jaoren bin ík now een krasse knarre en ik rie fleurig en allat op een elektrische fiets. Ik bin nog niks niet stottelig en trilderig enÖ ik hebbe gelokkig altied een stokkien van et kiend van vroeger in me beweerd. Ik bin gien oolde sokke wodden! Dat aík op een mooie dag deur de Braandemeer fietse zet ik de gang dír biíjtieden even goed in, dan gaot de kin op et stuur. Ik wete trouwens dat twie kammeraoden van me uut Et Vene soms etzelde doen! EnÖ dan rie ik zomar 25 kilemeter in et ure! Ik doe et vanzels wel as dír in de veerste veerte gieniene te zien is, want veurdají dír arg in hebben brengen ze je naor Franeker. Want ja, wat wodt krasse knarren in disse tied nog gund? Now willen ze verdikkeme dají niet hadder as 20 meugen op zoeín fiets en ie moeín dír ok nog een helm biíj op. Ik zal jim ien ding vertellen: zoks staot bezeupen! Mag de betutteling van de oolderen es een keer stoppen? Wiíj kun oonszels wel redden. Dat kleinerende gedoe maekt me poerraozend! Wie hebben dit laand opbouwd nao de oorlog? Now?
  Ik richte hierbiíj EDF (E-bikers Defence Force) op! Laoíwe oons stark maeken, kollegaís krasse knarren! Wat de boeren kunnen, kun wiíj ok! Et Malieveld staot binnen de kotste keren vol. We blokkeren mit duzenden elektrische fietsen op- en ofritten van snelwegen. Nao de blokkeerfriezen zal et laand in de kunde kommen mit de blokkeerbikers! En ik blieve zonder helm en mit de kin op et stuur deur de Braandemeer jakkeren. Aktie!

Lidmaotschap kost niks. Ie betaelen et lidmaotschap mit gezellighied.

Opgeven op e-mail adres qjohan@johan-veenstra.nl Úf tillefoon 0561 68 82 52